Moscow

JUNIOR SCHOOL WAS OPENED IN INDONESIA

  •  Indonesia

The opening of our school took place on 29 November in Bandung (Indonesia). 22 families attended the first lesson and everybody was pleased. 22 newcomers more will attend the trial class next Sunday.

Bütün xəbərlər

Digər xəbərlər

Peyğəmbərlərdə məktəblə əlaqə saxlayın

Peyğəmbərlərdə məktəblə əlaqə saxlayın